Практика з питань набуття та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності у нашій компанії має великий спектр напрямків (торговельні марки, комп’ютерні програми, твори, у тому числі музичні та аудіовізуальні). Попит на юридичні послуги у цій сфері стабільно великий з огляду на значну кількість порушень прав інтелектуальної власності в Україні.

Наші юристи надають послуги провідним компаніям України у галузі розвитку, захисту та ефективного використання об’єктів інтелектуальної власності. Наша компанія має напрацьовані методики боротьби з незаконним використанням торговельних марок, розповсюдженням контрафактної продукції (аудіо-відео продукції, комп’ютерних програм) та незаконною демонстрацією аудіовізуальних творів.

Наші послуги:
  • підготовка проектів договорів, пов’язаних із об’єктами інтелектуальної власності, у тому числі ліцензійних угод, авторських договорів, договорів купівлі-продажу та франчайзингу;
  • правовий супровід договорів, пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності;
  • підготовка угод і положень про конфіденційність;
  • розробка механізму правового захисту від порушень прав інтелектуальної власності;
  • ведення судових справ по боротьбі із розповсюдженням контрафактної продукції, захистом торговельних марок, авторських та суміжних прав;
  • реєстрація торговельних марок, в тому числі міжнародна реєстрація відповідно до Мадридської угоди;
  • патентування винаходів, корисних моделей та промислових зразків;
  • надання повного спектру послуг з підтримання в силі реєстраційних документів на об’єкти інтелектуальної (промислової) власності.