Стабільний розвиток бізнесу безпосередньо залежить від ефективної структури персоналу та неможливий без зваженого правового оформлення трудових та організаційних відносин. Тому, питання працевлаштування та побудови внутрішньої структури компанії є важливим на будь-якому етапі її розвитку. Ефективні юридичні механізми регулювання трудових відносин дозволять уникнути багатьох юридичних ризиків та забезпечать надійність і успішність бізнесу.

Наші послуги:
  • проведення комплексного кадрового аудиту і розробка рекомендацій по вдосконаленню трудових відносин;
  • оптимізація та реструктуризація персоналу (правовий супровід скорочення штату, зміни умов праці, тощо);
  • легалізація праці іноземних працівників (консультації, отримання дозволів на працевлаштування іноземців в Україні);
  • розробка трудових договорів, колективних договорів, положень, інструкцій наказів та інших внутрішніх документів;
  • консультації з питань охорони праці (розробка локальних актів в сфері охорони праці);
  • надання правових висновків з трудових питань (правомірність притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, оцінка судової перспективи вирішення трудового спору);
  • ведення трудових спорів.